TRUNG TÂM GIA SƯ

1

Giới thiệu về trung tâm gia sư
Lớp học sinh cần giáo viên dạy

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

GIANG DAY

Giới thiệu về trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học

  • Bồi dưỡng văn hóa các lớp Tiểu học
  • Bồi dưỡng văn hóa các lớp Trung học cơ sở
  • Bồi dưỡng văn hóa 10
  • Bồi dưỡng văn hóa 11
  • Bồi dưỡng văn hóa 12
  • Luyện thi Đại học cấp tốc
  • Luyện thi Đại học dài hạn
Trang chủ > Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động và mở rộng, Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Nguồn Sáng cần hợp tác thêm nhiều giáo viên và gia sư

I. Đối Tượng: Giáo viên các trường Tiểu Học, Trung Học, Cao Đẳng, Đại Học, kể cả giáo viên đã nghĩ hưu (Ưu tiên tuyệt đối cho giáo viên có bằng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ). Sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại Học.

II. Yêu Cầu: Ứng viên cần đem theo toàn bộ văn bằng bảng photo (mang theo bảng gốc để đối chiếu) khi đến đăng ký tại Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Nguồn Sáng

+ 2 tấm hình 3x4

+ 1 bản sao giấy CMND có công chứng

+ Phiếu đăng ký theo mẫu của trung tâm

+ Thẻ sinh viên, các bằng cấp, chứng chỉ, Bảng điểm (photo không cần công chứng)

III. Quyền Lợi: Ứng viên sẽ trở thành thành viên chính thức của Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Nguồn Sáng (thông tin của ứng viên sẽ được đưa lên website của Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Nguồn Sáng)

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Nguồn Sáng đảm bảo cho giáo viên và gia sư có lớp theo đúng yêu cầu, tại trung tâm, gần nhà, thu nhập cao, ổn định.

Tránh được việc giáo viên và gia sư gặp nhiều rủi ro trong việc tìm lớp dạy ở những trung tâm thiếu uy tín.

Khi gặp khó khăn trong công tác giảng dạy hãy gọi cho Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Nguồn Sáng để được hộ trợ./.

 

Đăng ký tuyển dụng tại ĐÂY