TRUNG TÂM GIA SƯ

1

Giới thiệu về trung tâm gia sư
Lớp học sinh cần giáo viên dạy

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

GIANG DAY

Giới thiệu về trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học

  • Bồi dưỡng văn hóa các lớp Tiểu học
  • Bồi dưỡng văn hóa các lớp Trung học cơ sở
  • Bồi dưỡng văn hóa 10
  • Bồi dưỡng văn hóa 11
  • Bồi dưỡng văn hóa 12
  • Luyện thi Đại học cấp tốc
  • Luyện thi Đại học dài hạn
Trang chủ > Tin học > TRUNG TÂM GIA SƯ NGUỒN SÁNG > Lớp học cần Giáo viên

 images 22

Lớp dạy kèm  9 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Phan Châu Trinh

Môn dạy           : Anh văn
Địa chỉ              : Đường Nguyễn Du, Phường 9, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  02 buổi : T2, T6 (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV nữ KN luyện phát âm chuẩn.

MÃ SỐ LỚP: C2A09-012

 images 24

Lớp dạy kèm  11 (02 học sinh nam )

Học sinh trường            : Tây Sơn

Môn dạy           : Toán
Địa chỉ              : Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  03 buổi : T3, T5, T7 (17h00-18h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu

MÃ SỐ LỚP: C3T11-001

 images 23

Lớp dạy kèm  12 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Yersin

Môn dạy           : Lý + Toán
Địa chỉ              : Đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  05 buổi : T2 - T7 (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV nữ kinh nghiệm luyện thi Tốt nghiệp và Đại học

MÃ SỐ LỚP: C3L12-522 và C3T12-522

 images 25

Lớp dạy kèm  10 (01 học sinh nam )

Học sinh trường            : Chi Lăng

Môn dạy           : Toán + Hóa
Địa chỉ              : Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  03 buổi : T3, T5, T7 (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C3T10-017 và C3H10-017

 
images 22

Lớp dạy kèm  11 (02 học sinh nam )

Học sinh trường            : Tây Sơn

Môn dạy           : Toán + Hóa + Lý
Địa chỉ              : Đường Phan Đình Phùng, Phư
ờng 2, Tp Đà Lạt

Thời gian dạy :  03 buổi : T2, T4, T6, CN (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C3T11-019 và C3H11-019, C3L11019

 images 24

Lớp dạy kèm  10 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Đống Đa

Môn dạy           : Toán + Tiếng Anh
Địa chỉ              : Đường Mai Hắc Đế, Phường 6, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  Các ngày trong tuần
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh nâng cao

MÃ SỐ LỚP: C3T10-021 và C3A10-021

 
images 23

Lớp dạy kèm  9 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Lam Sơn

Môn dạy           : Toán + Hóa + Lý + Anh
Địa chỉ              : Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  Các buổi tối

Yêu cầu giáo viên:        4 GV Nữ kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C2T09-052

 images 25

Lớp dạy kèm  10 (01 học sinh nam )

Học sinh trường            : Phan Châu Trình

Môn dạy           : Toán + Anh + Văn
Địa chỉ              : Đường Nguyễn Du, Phường 9, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  Các buổi tối
Yêu cầu giáo viên:3 GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C2TAV 132