TRUNG TÂM GIA SƯ

1

Giới thiệu về trung tâm gia sư
Lớp học sinh cần giáo viên dạy

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

GIANG DAY

Giới thiệu về trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học

  • Bồi dưỡng văn hóa các lớp Tiểu học
  • Bồi dưỡng văn hóa các lớp Trung học cơ sở
  • Bồi dưỡng văn hóa 10
  • Bồi dưỡng văn hóa 11
  • Bồi dưỡng văn hóa 12
  • Luyện thi Đại học cấp tốc
  • Luyện thi Đại học dài hạn
Trang chủ > Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Nguồn Sáng - một trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Anh ngữ và Công nghệ thông tin tại thành phố Đà Lạt.

Sứ mệnh của Trung tâm là “Góp phần cung cấp giải pháp đào tạo hiện đại, hiệu quả trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận”.

Hoài bão mà chúng tôi hằng ấp ủ: “Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Nguồn Sáng đào tạo có uy tín, có chất lượng hàng đầu trong khu vực Đà Lạt” 

Nhằm hiện thực hóa sứ mệnh và hoài bão của mình, Trung tâm không ngừng nỗ lực nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế và phù hợp với nhu cầu tri thức mà xã hội đặt ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã, đang và tiếp tục liên kết các đơn vị đào tạo có uy tín, có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Anh ngữ ở trong và ngoài nước nhằm giúp học viên có kết quả học tập tốt, nhanh chóng đạt được trình độ, đẳng cấp như mong muốn.

Trong những năm tới Trung tâm sẽ mở rộng quy mô hoạt động để tiếp tục triển khai các lớp chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực CNTT và Anh ngữ; đồng thời liên kết với các đơn vị đào tạo uy tín mở các lớp chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật ….

Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng mạng lưới hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học trong toàn thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận không những bằng vật chất mà còn liên kết với các trường mở các lớp Anh ngữ chuyên biệt miễn phí tại Trung tâm để các em có điều kiện vượt lên chính mình”.