Nguồn Sáng

Bài viết

Lớp học cần Giáo viên

 images 22

Lớp dạy kèm  9 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Phan Châu Trinh

Môn dạy           : Anh văn
Địa chỉ              : Đường Nguyễn Du, Phường 9, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  02 buổi : T2, T6 (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV nữ KN luyện phát âm chuẩn.

MÃ SỐ LỚP: C2A09-012

 images 24

Lớp dạy kèm  11 (02 học sinh nam )

Học sinh trường            : Tây Sơn

Môn dạy           : Toán
Địa chỉ              : Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  03 buổi : T3, T5, T7 (17h00-18h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu

MÃ SỐ LỚP: C3T11-001

 images 23

Lớp dạy kèm  12 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Yersin

Môn dạy           : Lý + Toán
Địa chỉ              : Đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  05 buổi : T2 - T7 (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV nữ kinh nghiệm luyện thi Tốt nghiệp và Đại học

MÃ SỐ LỚP: C3L12-522 và C3T12-522

 images 25

Lớp dạy kèm  10 (01 học sinh nam )

Học sinh trường            : Chi Lăng

Môn dạy           : Toán + Hóa
Địa chỉ              : Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  03 buổi : T3, T5, T7 (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C3T10-017 và C3H10-017

 
images 22

Lớp dạy kèm  11 (02 học sinh nam )

Học sinh trường            : Tây Sơn

Môn dạy           : Toán + Hóa + Lý
Địa chỉ              : Đường Phan Đình Phùng, Phư
ờng 2, Tp Đà Lạt

Thời gian dạy :  03 buổi : T2, T4, T6, CN (19h00-20h30)
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C3T11-019 và C3H11-019, C3L11019

 images 24

Lớp dạy kèm  10 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Đống Đa

Môn dạy           : Toán + Tiếng Anh
Địa chỉ              : Đường Mai Hắc Đế, Phường 6, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  Các ngày trong tuần
Yêu cầu giáo viên:        GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh nâng cao

MÃ SỐ LỚP: C3T10-021 và C3A10-021

 
images 23

Lớp dạy kèm  9 (01 học sinh nữ )

Học sinh trường            : Lam Sơn

Môn dạy           : Toán + Hóa + Lý + Anh
Địa chỉ              : Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  Các buổi tối

Yêu cầu giáo viên:        4 GV Nữ kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C2T09-052

 images 25

Lớp dạy kèm  10 (01 học sinh nam )

Học sinh trường            : Phan Châu Trình

Môn dạy           : Toán + Anh + Văn
Địa chỉ              : Đường Nguyễn Du, Phường 9, Tp Đà Lạt
Thời gian dạy :  Các buổi tối
Yêu cầu giáo viên:3 GV Nam kinh nghiệm dạy học sinh yếu và lấy lại căn bản

MÃ SỐ LỚP: C2TAV 132